Miljöbalken ställer krav på både företag, stora som små, när det gäller verksamhet som påverkar människors hälsa och miljön. Vi hjälper företag att se vilket val som ger minst miljöbelastning och klimatpåverkan. Vi utför utredningar som visar vilka åtgärder som ger mest nytta och har de verktyg som behövs för att få kontrollen över vilken lagstiftning som gäller för verksamheten.

Helsyn Miljö & Kvalitets vision är att se saker i ett vidare perspektiv och att skapa den största nyttan på enklaste sätt. Miljöarbetet ska inte vara en pålaga utan något roligt och givande att arbeta med och som också kan innebära ekonomiska vinster.


Vi erbjuder tjänster inom bl.a.

 • Utbildningar

 • Hjälp med myndighetskontakter och juridisk frågor

 • Egenkontroll

 • Ansökningar

 • Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB

 • Miljörapporter

 • Stategisk miljörådgivning

 • Anmälningar och tillståndsansökningar

 • Lagbevakning

 • Miljöbedömningar och utredningar

 • Avfall och restprodukter

 • Inhyrd miljöchef eller miljökoordinator

 • Affärscoach inom hållbar utvecklingKontakta oss!

©Helsyn 2009