Vd och grundare för företaget:
Helena Andersson
Miljöingenjör    Helsyn miljö & Kvalitet AB
  • Gröveldalsvägen 360
  • Storsätern
  • 790 91 IDRE
  • Tfn: 025 - 32 33 30
  • Mob: 070 - 577 93 76

  • E-post

©Helsyn 2009