Nästan alla verksamheter hanterar kemikalier i någon form, vilket kräver att man har kunskap om vilka eventuella risker som de utgör, samt vilka lagar och krav som gäller. Ur en hållbarhetssynpunkt är det viktigt att de kemikalier som används är så miljövänliga som möjligt och att de hanteras så att de inte utgör någon risk för människor eller natur.

Från den 1 juni 2007 gäller en ny europeisk kemikalielagstiftning, REACH, som ställer särskilda krav på hanteringen, allt från tillverkare till användare.

Helsyn Miljö & Kvalitet har en bred kompetens inom kemikalieområdet och erbjuder tjänster som omfattar det mesta inom kemikalier


Vi erbjuder tjänster inom bl.a.

  • Utbildningar

  • Kemikalieinventering

  • Kemikaliegranskning

  • Riskbedömningar osv.Kontakta oss!

©Helsyn 2009